മിത്രി - ഗെയിമിംഗ് ന്യൂസ് ബാനർ
🏠 വീട് | | |
പിന്തുടരുക

mithrie.com-നുള്ള സ്വകാര്യതാ നയം - മിത്രി

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 03 മെയ് 2024

നിങ്ങൾ സേവനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കൽ, ഉപയോഗം, വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും ഈ സ്വകാര്യതാ നയം വിവരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിയമം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും പറയുന്നു.

സേവനം നൽകാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് അനുസൃതമായി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

വ്യാഖ്യാനവും നിർവചനങ്ങളും

വ്യാഖ്യാനം

പ്രാരംഭ അക്ഷരം വലിയക്ഷരമാക്കിയിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകളിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഇനിപ്പറയുന്ന നിർ‌വചനങ്ങൾ‌ക്ക് ഏകവചനത്തിലോ ബഹുവചനത്തിലോ ദൃശ്യമായാലും സമാന അർ‌ത്ഥമുണ്ടായിരിക്കും.

നിർവചനങ്ങൾ

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി:

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

ഡാറ്റ തരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്

വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങള്

ഞങ്ങളുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാനോ തിരിച്ചറിയാനോ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടാം, എന്നാൽ ഇവയിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല:

ഉപയോഗ ഡാറ്റ

സേവനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗ ഡാറ്റ സ്വപ്രേരിതമായി ശേഖരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ വിലാസം (ഉദാ. IP വിലാസം), ബ്രൗസർ തരം, ബ്രൗസർ പതിപ്പ്, നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ പേജുകൾ, നിങ്ങളുടെ സന്ദർശന സമയവും തീയതിയും, ആ പേജുകളിൽ ചെലവഴിച്ച സമയം, തനതായ ഉപകരണം എന്നിവ പോലുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗ ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. ഐഡന്റിഫയറുകളും മറ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡാറ്റയും.

ഒരു മൊബൈൽ ഉപാധി വഴിയോ അതിലൂടെയോ നിങ്ങൾ സേവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഉപകരണത്തിന്റെ തരം, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഉപകരണ അദ്വിതീയ ഐഡി, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഉപകരണത്തിന്റെ ഐപി വിലാസം, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ചില വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വപ്രേരിതമായി ശേഖരിക്കും. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് ബ്ര browser സർ, അദ്വിതീയ ഉപകരണ ഐഡന്റിഫയറുകൾ, മറ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡാറ്റ.

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സേവനം സന്ദർശിക്കുമ്പോഴോ ഒരു മൊബൈൽ ഉപാധിയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സേവനം വഴി പ്രവേശിക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ ബ്ര browser സർ അയയ്ക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കാം.

ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും കുക്കികളും

ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിലെ പ്രവർത്തനം ട്രാക്കുചെയ്യാനും ചില വിവരങ്ങൾ സംഭരിക്കാനും ഞങ്ങൾ കുക്കികളും സമാന ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ബീക്കണുകൾ, ടാഗുകൾ, സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എന്നിവയാണ് ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടാം:

കുക്കികൾ "പെർസിസ്റ്റന്റ്" അല്ലെങ്കിൽ "സെഷൻ" കുക്കികൾ ആകാം. നിങ്ങൾ ഓഫ്‌ലൈനിൽ പോകുമ്പോൾ സ്ഥിരമായ കുക്കികൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ മൊബൈലിലോ നിലനിൽക്കും, അതേസമയം നിങ്ങൾ വെബ് ബ്രൗസർ അടച്ചാലുടൻ സെഷൻ കുക്കികൾ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് കുക്കികളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ കഴിയും TermsFeed വെബ്സൈറ്റ് ലേഖനം.

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ സെഷനും പെർസിസ്റ്റന്റ് കുക്കികളും ഉപയോഗിക്കുന്നു:

ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും കുക്കികളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ കുക്കീസ് ​​നയം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ കുക്കികൾ വിഭാഗം സന്ദർശിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ ഉപയോഗം

ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കായി കമ്പനി സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം:

ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാം:

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ നിലനിർത്തൽ

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം കമ്പനി നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ നിലനിർത്തും. ഞങ്ങളുടെ നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ പാലിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിധി വരെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ നിലനിർത്തുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും (ഉദാഹരണത്തിന്, ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ), തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, ഞങ്ങളുടെ നിയമപരമായ കരാറുകളും നയങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുക.

ആന്തരിക വിശകലന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കമ്പനി ഉപയോഗ ഡാറ്റയും നിലനിർത്തും. സുരക്ഷയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ നിയമപരമായി ബാധ്യസ്ഥരാണെങ്കിലോ ഒഴികെ, ഉപയോഗ ഡാറ്റ സാധാരണയായി ഒരു ചെറിയ കാലയളവിൽ നിലനിർത്തുന്നു.

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ കൈമാറ്റം

വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ, കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസുകളിലും പ്രോസസ്സിംഗിൽ ഉൾപ്പെട്ട കക്ഷികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനം, പ്രവിശ്യ, രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സർക്കാർ അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്മതവും തുടർന്ന് അത്തരം വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതും ആ കൈമാറ്റത്തിനുള്ള നിങ്ങളുടെ കരാറിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സുരക്ഷിതമായും ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് അനുസൃതമായും പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കമ്പനി ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും, കൂടാതെ സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടെ മതിയായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനോ രാജ്യത്തോ നടക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയും മറ്റ് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും.

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകൾ

കമ്പനി ഒരു ലയനം, ഏറ്റെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് വിൽ‌പനയിൽ‌ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ‌, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ കൈമാറുന്നതിനും മറ്റൊരു സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് വിധേയമാകുന്നതിനും മുമ്പായി ഞങ്ങൾ അറിയിപ്പ് നൽകും.

നിയമ നിർവ്വഹണം

ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നിയമപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ പൊതു അധികാരികളുടെ സാധുവായ അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടിയായി കമ്പനി നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് (ഉദാ. ഒരു കോടതി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഏജൻസി).

മറ്റ് നിയമപരമായ ആവശ്യകതകൾ

അത്തരം പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണെന്ന് നല്ല വിശ്വാസത്തോടെ കമ്പനി നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം:

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ സുരക്ഷ

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ സുരക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാണ്, പക്ഷേ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയും ഇലക്ട്രോണിക് സംഭരണ ​​രീതിയും 100% സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് വാണിജ്യപരമായി സ്വീകാര്യമായ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സുരക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയില്ല.

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ

ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സേവന ദാതാക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയിലേക്ക് ആക്‌സസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ മൂന്നാം കക്ഷി വെണ്ടർമാർ അവരുടെ സ്വകാര്യതാ നയങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും സംഭരിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

അനലിറ്റിക്സ്

ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ ഉപയോഗം നിരീക്ഷിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ മൂന്നാം കക്ഷി സേവന ദാതാക്കളെ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

പരസ്യം ചെയ്യൽ

ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സേവന ദാതാക്കളെ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

ജിഡിപിആർ സ്വകാര്യത

GDPR-ന് കീഴിൽ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനം

ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകളിൽ ഞങ്ങൾ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം:

ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, പ്രോസസ്സിംഗിന് ബാധകമായ നിർദ്ദിഷ്ട നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കാൻ കമ്പനി സന്തോഷപൂർവ്വം സഹായിക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ നൽകുന്നത് ഒരു നിയമപരമായ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ ആവശ്യകതയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരാറിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ആവശ്യകതയാണോ എന്ന്.

GDPR-ന് കീഴിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ രഹസ്യസ്വഭാവം മാനിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നതിനും കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് കീഴിലും നിങ്ങൾ EU-നുള്ളിലാണെങ്കിൽ നിയമപ്രകാരം, ഇനിപ്പറയുന്നവ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്:

നിങ്ങളുടെ GDPR ഡാറ്റ സംരക്ഷണ അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നു

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ്, തിരുത്തൽ, റദ്ദാക്കൽ, എതിർപ്പ് എന്നിവയുടെ അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാം. അത്തരം അഭ്യർത്ഥനകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, കഴിയുന്നതും വേഗം നിങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും.

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ ഞങ്ങളുടെ ശേഖരണത്തെയും ഉപയോഗത്തെയും കുറിച്ച് ഒരു ഡാറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റിയോട് പരാതിപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ ഇക്കണോമിക് ഏരിയയിൽ (EEA) ആണെങ്കിൽ, EEA-യിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ഡാറ്റ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ഫേസ്ബുക്ക് ഫാൻ പേജ്

Facebook ഫാൻ പേജിനുള്ള ഡാറ്റ കൺട്രോളർ

സേവനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശേഖരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുടെ ഡാറ്റ കൺട്രോളറാണ് കമ്പനി. യുടെ ഓപ്പറേറ്ററായി ഫേസ്ബുക്ക് ഫാൻ പേജ്: മിത്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫാൻ പേജ് സന്ദർശിക്കുക, Facebook എന്ന സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കിൻ്റെ കമ്പനിയും ഓപ്പറേറ്ററും ജോയിൻ്റ് കൺട്രോളർമാരാണ്.

ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഫാൻ പേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകൾ നിർവചിക്കുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ കമ്പനി ഫേസ്ബുക്കുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ നിബന്ധനകൾ കൂടുതലും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് Facebook സേവന നിബന്ധനകൾ: Facebook സേവന നിബന്ധനകൾ കാണുക

സന്ദർശിക്കുക Facebook സ്വകാര്യതാ നയം: Facebook സ്വകാര്യതാ നയം Facebook വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ Facebook ഓൺലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ വഴി ബന്ധപ്പെടുക: Facebook, Inc. ATTN, പ്രൈവസി ഓപ്പറേഷൻസ്, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States.

Facebook ഇൻസൈറ്റുകൾ

ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാത സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ ലഭിക്കുന്നതിന്, Facebook ഫാൻ പേജിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് GDPR-ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ Facebook ഇൻസൈറ്റ് ഫംഗ്‌ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഈ ആവശ്യത്തിനായി, ഞങ്ങളുടെ Facebook ഫാൻ പേജ് സന്ദർശിക്കുന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ ഉപകരണത്തിൽ Facebook ഒരു കുക്കി സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഓരോ കുക്കിയിലും ഒരു അദ്വിതീയ ഐഡന്റിഫയർ കോഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഈ കാലയളവ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒഴികെ, രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് സജീവമായി തുടരും.

Facebook സേവനങ്ങൾ, Facebook ഫാൻ പേജിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ, Facebook സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് കമ്പനികളുടെ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോക്താവ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, കുക്കിയിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ Facebook സ്വീകരിക്കുകയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

Facebook-ൻ്റെ സ്വകാര്യതാ രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി സന്ദർശിക്കുക Facebook സ്വകാര്യതാ നയം ഇവിടെ: Facebook സ്വകാര്യതാ നയം

CCPA സ്വകാര്യത

കാലിഫോർണിയ നിവാസികൾക്കായുള്ള ഈ സ്വകാര്യതാ അറിയിപ്പ് വിഭാഗം ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി നൽകുന്നു, ഇത് കാലിഫോർണിയ സംസ്ഥാനത്ത് താമസിക്കുന്ന എല്ലാ സന്ദർശകർക്കും ഉപയോക്താക്കൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും മാത്രം ബാധകമാണ്.

വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ വിഭാഗങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു

ഒരു പ്രത്യേക ഉപഭോക്താവുമായോ ഉപകരണവുമായോ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ തിരിച്ചറിയുന്നതോ, ബന്ധപ്പെട്ടതോ, വിവരിക്കുന്നതോ, അവലംബിക്കുന്നതോ, ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ളതോ, ന്യായമായും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് (12) മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാലിഫോർണിയ നിവാസികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതോ ശേഖരിച്ചതോ ആയ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്‌റ്റാണ് ഇനിപ്പറയുന്നത്.

ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളും ഉദാഹരണങ്ങളും CCPA-യിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളവയാണെന്ന് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ വിഭാഗത്തിലെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതാണെന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം, എന്നാൽ ബാധകമായ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ വിവരങ്ങളിൽ ചിലത് ശേഖരിച്ചിരിക്കാമെന്നും ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതായിരിക്കാമെന്നും ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ നല്ല വിശ്വാസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ അത്തരം വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകിയാൽ മാത്രമേ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ ചില വിഭാഗങ്ങൾ ശേഖരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.

CCPA പ്രകാരം, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല:

വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ ഉറവിടങ്ങൾ

മുകളിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്‌തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ വിഭാഗങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേടുന്നു:

ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ​​വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ​​വേണ്ടിയുള്ള വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം

"ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക്" അല്ലെങ്കിൽ "വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്" (സിസിപിഎ പ്രകാരം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ) ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാം, അതിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാം:

മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ദൃഷ്ടാന്തമാണെന്നും അവ സമഗ്രമായിരിക്കണമെന്നുദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി "നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ ഉപയോഗം" വിഭാഗം പരിശോധിക്കുക.

വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ അധിക വിഭാഗങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ച വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ വ്യത്യസ്‌തമോ ബന്ധമില്ലാത്തതോ പൊരുത്തമില്ലാത്തതോ ആയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ഈ സ്വകാര്യതാ നയം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യും.

ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ​​വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ​​വേണ്ടിയുള്ള വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് (12) മാസങ്ങളിൽ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇനിപ്പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്‌തിരിക്കാം:

മുകളിൽ ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ CCPA-യിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നവയാണെന്ന് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ വിഭാഗത്തിലെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം, എന്നാൽ ബാധകമായ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ വിവരങ്ങളിൽ ചിലത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കാമെന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കാമെന്നും ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ നല്ല വിശ്വാസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനോ വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനോ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഉദ്ദേശ്യം വിവരിക്കുന്ന ഒരു കരാറിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുകയും സ്വീകർത്താവ് ആ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയും കരാർ നടപ്പിലാക്കുകയല്ലാതെ ഒരു ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം.

വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ വിൽപ്പന

CCPA-യിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, "വിൽക്കുക", "വിൽപന" എന്നിവ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു ഉപഭോക്താവിന്റെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ വിൽക്കുക, വാടകയ്ക്ക് നൽകുക, റിലീസ് ചെയ്യുക, വെളിപ്പെടുത്തുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക, ലഭ്യമാക്കുക, കൈമാറ്റം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വാമൊഴിയായി, രേഖാമൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്തുക മൂല്യവത്തായ പരിഗണനയ്ക്കായി ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് ബിസിനസ്സ്. ഇതിനർത്ഥം, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിന് പകരമായി ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, പക്ഷേ ഒരു പണ ആനുകൂല്യം ആവശ്യമില്ല.

ചുവടെ ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ CCPA-യിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നവയാണെന്ന് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ വിഭാഗത്തിലെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടുവെന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം, എന്നാൽ ബാധകമായ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ വിവരങ്ങളിൽ ചിലത് പ്രതിഫലമായി മൂല്യത്തിനുവേണ്ടി പങ്കിട്ടിരിക്കാമെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ നല്ല വിശ്വാസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. .

കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് (12) മാസങ്ങളിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ വിഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിൽക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം:

വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ പങ്ക്

മുകളിലുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ ഇനിപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളുമായി പങ്കിട്ടേക്കാം:

16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ വിൽപ്പന

ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിലൂടെ 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വം വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നില്ല, എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ചില മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്‌തേക്കാം. ഈ മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്ക് അവരുടേതായ ഉപയോഗ നിബന്ധനകളും സ്വകാര്യതാ നയങ്ങളും ഉണ്ട്, കുട്ടികളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം നിരീക്ഷിക്കാൻ മാതാപിതാക്കളെയും നിയമപരമായ രക്ഷിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ അനുമതിയില്ലാതെ മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ ഒരിക്കലും വിവരങ്ങൾ നൽകരുതെന്ന് അവരുടെ കുട്ടികളോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

16-നും 13-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഉപഭോക്താവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരീകരണ അംഗീകാരം ("തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം") ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിൽക്കില്ല. 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു ഉപഭോക്താവിന്റെ രക്ഷിതാവോ രക്ഷിതാവോ. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഭാവിയിലെ വിൽപ്പന ഒഴിവാക്കാം. ഒഴിവാക്കാനുള്ള അവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് (അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധി) ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിക്കാം.

13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള (അല്ലെങ്കിൽ 16 വയസ്സ്) ഒരു കുട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ആ വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നതിന് മതിയായ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

CCPA പ്രകാരമുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ

CCPA കാലിഫോർണിയ നിവാസികൾക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ കാലിഫോർണിയയിലെ താമസക്കാരനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന അവകാശങ്ങളുണ്ട്:

നിങ്ങളുടെ CCPA ഡാറ്റ സംരക്ഷണ അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നു

CCPA-യ്ക്ക് കീഴിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ഒരു കാലിഫോർണിയ നിവാസിയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം:

നിങ്ങൾക്കോ ​​അല്ലെങ്കിൽ കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്കോ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അധികാരമുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിശോധിക്കാവുന്ന അഭ്യർത്ഥന നടത്താം.

ഞങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ഇനിപ്പറയുന്നവ ചെയ്യണം:

ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനയോട് പ്രതികരിക്കാനോ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാനോ കഴിയില്ലെങ്കിൽ:

നിങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കാവുന്ന അഭ്യർത്ഥന ലഭിച്ച് 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ സൗജന്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ന്യായമായും ആവശ്യമായി വരുമ്പോഴും മുൻകൂർ അറിയിപ്പോടെയും 45 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയേക്കാം.

ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന എല്ലാ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പരിശോധിക്കാവുന്ന അഭ്യർത്ഥനയുടെ രസീതിന് മുമ്പുള്ള 12 മാസ കാലയളവ് മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളൂ.

ഡാറ്റാ പോർട്ടബിലിറ്റി അഭ്യർത്ഥനകൾക്കായി, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഒരു ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കും, അത് എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും തടസ്സമില്ലാതെ ഒരു എന്റിറ്റിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു എന്റിറ്റിയിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതുമാണ്.

എന്റെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ വിൽക്കരുത്

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളുടെ വിൽപ്പന ഒഴിവാക്കാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്ന ഉപഭോക്തൃ അഭ്യർത്ഥന ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നിർത്തും. ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നതിന്, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

ഞങ്ങൾ പങ്കാളികളായ സേവന ദാതാക്കൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഞങ്ങളുടെ അനലിറ്റിക്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യ പങ്കാളികൾ) CCPA നിയമം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. താൽപ്പര്യാധിഷ്‌ഠിത പരസ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കും CCPA നിയമപ്രകാരം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാധ്യതയുള്ള വിൽപ്പനയ്‌ക്കുമായി നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ചുവടെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാം.

ഏതെങ്കിലും ഒഴിവാക്കൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസറിന് മാത്രമാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ബ്രൗസറും ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

വെബ്സൈറ്റ്

സേവനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സേവന ദാതാക്കൾ നൽകുന്ന വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പരസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്:

ഒഴിവാക്കൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു കുക്കി സ്ഥാപിക്കും, അത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസറിന് മാത്രമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ബ്രൗസറുകൾ മാറ്റുകയോ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ സംരക്ഷിച്ച കുക്കികൾ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്‌താൽ, നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പരസ്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഉപകരണം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയേക്കാം:

നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഉപകരണത്തിലെ മുൻഗണനകൾ മാറ്റി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നുള്ള ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണം നിർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

കാലിഫോർണിയ ഓൺലൈൻ സ്വകാര്യതാ സംരക്ഷണ നിയമം (CalOPPA) ആവശ്യപ്പെടുന്ന "ട്രാക്ക് ചെയ്യരുത്" നയം

ട്രാക്ക് ചെയ്യരുത് സിഗ്നലുകളോട് ഞങ്ങളുടെ സേവനം പ്രതികരിക്കുന്നില്ല.

എന്നിരുന്നാലും, ചില മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്സൈറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അത്തരം വെബ്‌സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വെബ്‌സൈറ്റുകളെ അറിയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസറിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകൾ സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസറിന്റെ മുൻഗണനകളോ ക്രമീകരണ പേജോ സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് DNT പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനോ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാനോ കഴിയും.

കുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യത

ഞങ്ങളുടെ സേവനം 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നില്ല. 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു രക്ഷകർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യ ഡാറ്റ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ, ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക. രക്ഷാകർതൃ സമ്മതമില്ലാതെ 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ശേഖരിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ സെർവറുകളിൽ നിന്ന് ആ വിവരങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു.

നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനമായി ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് രക്ഷിതാവിൽ നിന്ന് സമ്മതം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ആ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ സമ്മതം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

നിങ്ങളുടെ കാലിഫോർണിയ സ്വകാര്യതാ അവകാശങ്ങൾ (കാലിഫോർണിയയുടെ ഷൈൻ ദ ലൈറ്റ് നിയമം)

കാലിഫോർണിയ സിവിൽ കോഡ് സെക്ഷൻ 1798 (കാലിഫോർണിയയുടെ ഷൈൻ ദി ലൈറ്റ് നിയമം) പ്രകാരം, ഞങ്ങളുമായി സ്ഥാപിത ബിസിനസ്സ് ബന്ധമുള്ള കാലിഫോർണിയ നിവാസികൾക്ക് മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ നേരിട്ടുള്ള വിപണന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി അവരുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ പങ്കിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വിവരങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കാം.

കാലിഫോർണിയ ഷൈൻ ദി ലൈറ്റ് നിയമത്തിന് കീഴിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു കാലിഫോർണിയ നിവാസിയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം.

ചെറുകിട ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള കാലിഫോർണിയ സ്വകാര്യത അവകാശങ്ങൾ (കാലിഫോർണിയ ബിസിനസ്, പ്രൊഫഷണൽ കോഡ് വിഭാഗം 22581)

ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകൾ, സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉപയോക്താക്കളായ 22581 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കാലിഫോർണിയ നിവാസികൾക്ക് അവർ പൊതുവായി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉള്ളടക്കമോ വിവരങ്ങളോ നീക്കംചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാനും നേടാനും കാലിഫോർണിയ ബിസിനസ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻസ് കോഡ് സെക്ഷൻ 18 അനുവദിക്കുന്നു.

അത്തരം ഡാറ്റ നീക്കംചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ ഒരു കാലിഫോർണിയ നിവാസിയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാനും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമെയിൽ വിലാസം ഉൾപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ഓൺ‌ലൈനിൽ പോസ്റ്റുചെയ്ത ഉള്ളടക്കമോ വിവരങ്ങളോ പൂർണ്ണമായോ സമഗ്രമായോ നീക്കംചെയ്യുന്നതിന് ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ലെന്നും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നീക്കംചെയ്യാൻ നിയമം അനുവദിക്കുകയോ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യില്ലെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക.

മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ

ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാത്ത മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആ മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കും. നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന എല്ലാ സൈറ്റുകളുടെയും സ്വകാര്യതാ നയം അവലോകനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശക്തമായി ഉപദേശിക്കുന്നു.

ഏതൊരു മൂന്നാം കക്ഷി സൈറ്റുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഉള്ളടക്കം, സ്വകാര്യത നയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നടപടികൾ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല.

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ

ഞങ്ങൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയം അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യാം. ഈ പേജിൽ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.

മാറ്റം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇമെയിൽ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ അറിയിപ്പ് വഴി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള "അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്" തീയതി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

ഏതെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വകാര്യതാ നയം ആനുകാലികമായി അവലോകനം ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പേജിൽ പോസ്റ്റുചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഫലപ്രദമായിരിക്കും.

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം: