മിത്രി - ഗെയിമിംഗ് ന്യൂസ് ബാനർ
🏠 വീട് | | |
പിന്തുടരുക

ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോ ഗെയിം പ്ലേത്രൂസ് ഡയറക്ടറി

ഏറ്റവും പുതിയ YouTube പ്ലേത്രൂകളുടെയും അതുല്യമായ ഗെയിം ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്‌ത ശേഖരം ഉപയോഗിച്ച് മിത്രിയുടെ ഇതിഹാസ ഗെയിമിംഗ് ലോകത്തേക്ക് മുഴുകൂ. എപ്പോഴും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗെയിമിംഗ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയി തുടരുക.

ഫീച്ചർ ചെയ്ത

ഡയാബ്ലോ 4 സീസൺ 5 സമഗ്ര ഗൈഡ്

ഗെയിമിംഗ് ബ്ലോഗുകൾ

ഏറ്റവും പുതിയ ഗെയിമിംഗ് വാർത്തകൾ

ഗെയിമിംഗ് വാർത്ത

മേള പതിനാലാമൻ

മേള പതിനാലാമൻ

ഗെയിം പ്ലേത്രൂകൾ - 2023

2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2013
മാർവലിന്റെ സ്പൈഡർ മാൻ 2

മാർവലിന്റെ സ്പൈഡർ മാൻ 2

സൈബർപങ്ക് 2077 2.0

സൈബർപങ്ക് 2077 2.0

മാർവലിന്റെ സ്പൈഡർ മാൻ മൈൽസ് മൊറേൽസ്

മാർവലിന്റെ സ്പൈഡർ മാൻ മൈൽസ് മൊറേൽസ്

അവസാന ഫാന്റസി XVI

അവസാന ഫാന്റസി XVI

പിയുടെ നുണകൾ

പിയുടെ നുണകൾ

Ys IX മോൺസ്ട്രം നോക്സ്

Ys IX മോൺസ്ട്രം നോക്സ്

ഹൊറൈസൺ ഫോർബിഡൻ വെസ്റ്റ് ഡിഎൽസി

ഹൊറൈസൺ ഫോർബിഡൻ വെസ്റ്റ് ഡിഎൽസി

GoldenEye 007

GoldenEye 007

ഡെട്രോയിറ്റ് മനുഷ്യനാകുക

ഡെട്രോയിറ്റ് മനുഷ്യനാകുക

Zelda 64 Ocarina of Time

Zelda 64 Ocarina of Time

റെസിഡന്റ് ഈവിൾ 4 റീമേക്ക്

റെസിഡന്റ് ഈവിൾ 4 റീമേക്ക്

വോ ലോംഗ് ഫാളൻ രാജവംശം

വോ ലോംഗ് ഫാളൻ രാജവംശം

നിയോ 2

നിയോ 2

ആവശ്യമുണ്ട്: മരിച്ചു

ആവശ്യമുണ്ട്: മരിച്ചു

ഡൈയിംഗ് ലൈറ്റ് XXX

ഡൈയിംഗ് ലൈറ്റ് XXX

മരിക്കുന്നതിനു പ്രകാശ

മരിക്കുന്നതിനു പ്രകാശ

തിന്മയുടെ താവളം 6

തിന്മയുടെ താവളം 6